top of page

Psihologie aplicata in domeniul Sigurantei Nationale

Evaluarea psihologică in vederea solicitarii permisului de port arma pentru arme letale/ neletale

Conform normelor legale în vigoare:

- Directiva 477/1991 emisă de Cosiliul Comunităţii Europene;

- Legea 295 din 2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, art.2-5;

- H.G. 130 din 2005 pentru intrarea în vigoare a Normelor Metodologice;

- Legea 213 din 2004;

- H.G. 788 din 2005;

- H.C. C.P.R. nr.1

Evaluarea psihologica are ca scop determinarea compatibilităţilor dintre capacităţile intelectuale, abilităţile psihice generale, structura de personalitate şi cerinţele specifice posesorului şi utilizatorului de armament şi muniţie.

Valabilitatea rezultatului examinării psihologice (avizul psihologic) se referă la scopul şi momentul evaluării.

Rezultatul evaluarii psihologice este valabil timp de 12 luni calendaristice.

Reexaminarea psihologică se poate efectua o singură dată, la un interval de timp de minim 15 zile şi maxim 30 zile de la data primei evaluări psihologice.

(5) Unitatile psihologice certificate în condiţiile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, şi unităţile medicale autorizate sunt obligate să păstreze evidenţa examinărilor în registre speciale şi să transmită Inspectoratului General al Poliţiei Române, în termen de până la 5 zile, rezultatul examinărilor cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e) din Legea 295 din 2004 privind regimul armelor şi muniţiilor , în situaţia în care au fost emise recomandări de reexaminare sau avizul de inaptitudine. 

bottom of page