top of page

Psihologia Muncii

Evaluarea psihologică, in vederea angajarii, menținerii în funcție, evaluarii periodice, reluarii activității, schimbarii funcției

In temeiul normelor legale în vigoare:

- H.G. 355 din 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor,

- H.G. 1169 din 2011 pentru modificarea şi completarea H.G. 355 din 2007

- Legea 319 din 2006, Legea privind securitatea şi sănătatea în muncă

Posturile care necesita evaluare psihologica in vederea angajarii, menținerii în funcție / evaluarii periodice, reluarii activității, schimbarii funcției sunt urmatoarele:

- muncă la înălţime;

- muncă în condiţii de zgomot;

- soferi si angajaţii care conduc autovehicule de serviciu sau personale în interesul firmei şi în timpul orelor de serviciu sau se deplasează cu acestea între locul de muncă şi domiciliu.

- muncă în condiţii de izolare;

- lucru în tura de noapte;

- muncă în câmpuri electrice;

- muncă în câmpuri electromagnetice;

- manipulare de substanţe toxice şi stupefiante;

- muncă în mediu subteran;

- personal cu funcţie de decizie (funcţionar public cu atribuţii de interpretare şi aplicare a legilor în vigoare);

- cadre didactice;

- personal sanitar superior, mediu şi personal educativ;

- cetăţenii străini care lucrează pe teritoriul României;

- paznicii

bottom of page