top of page

Instrumente utilizate

Testul de atenţie D2

Testul d2 este o masura concisa a atentei selective si a capacitatii de concentrare relationate cu stimularea vizuala.
Testul d2 a fost dezvoltat de initial ca instrument de evaluare a capacitatii de a şofa.

Atentia, concentrarea şi viteza perceptiva par sa fi e variabilele esentiale care discrimineaza între şoferii „buni” şi cei „slabi”, testul fiind extrem de util in a releva performanta la trei niveluri:

1. Viteza sau cantitatea, adica numarul de stimuli prelucrati într-o anumita unitate de timp;

2. Calitatea performantei, adica nivelul de precizie si exactitatea prelucrarii, care sunt invers corelate cu procentul erorilor;

3. Relatia dintre viteza si precizia performantei care permite observarea unor elemente aparte ale comportamentului de lucru, ca de exemplu agitatia initiala, constanta si instabilitatea, eficienta inhibitiei, oboseala, etc.

Este un instrument non-verbal care poate fi administrat individual sau in grup in doar 8 minute, incluzand timpul necesar instructiunilor. Testul d2 poate fi utilizat in domenii diverse cum ar fi cel clinic, educational, al psihologiei transporturilor, al neuropsihologiei, al sportului sau in orice domeniu in care orientarea si selectivitatea atentiei sunt relevante.
Pe baza testului pot fi analizati indicatori referitori la:

1. Valoarea performantei totale;

2. Numarul de erori (de omisiune sau de comitere);

3. Numarul total de itemi procesati minus numarul erorilor;

4. Capacitatea de concentrare;

5. Rata fluctuatiei.

Pentru toti acesti indicatori manualul ofera norme realizate pe varste.
În prezent, testul este disponibil în limba germana, engleza, franceza, portugheza, daneza, ceha, iar recent şi în limba româna. Editia a IX-a a manualului contine îmbunatatiri, în special norme noi pentru diverse populatii, precum şi date referitoare la fidelitate şi validitate.

Inventarul de Personalitate Big Five +

Inventarul Big Five©plus este o probă standardizată de evaluare a personalităţii, construită după modelul Big Five (perspectiva propusă de Goldberg, 1999), capabilă să ofere, în condiţii de control al dezirabilităţii sociale, un profil de personalitate exhaustiv, un screening complet al personalităţii individuale, atât prin raportare la cei 5 meta-factori (extraversiune, agreabilitate, nevrozism, conştiinciozitate şi deschidere) cât, mai ales, prin raportare la cei 30 de factori (faţete). Cei 240 de itemi a chestionarului sunt formulaţi sub formă de aserţiuni cu două variante de răspuns (alegere forţată) permiţând astfel diminuarea tendinţei de faţadă în condiţii de evaluare psihologică "cu miză" (evaluare psihologică la angajare sau evaluare faţadă în condiţii de evaluare psihologică "cu miză" psihologică periodică).
Inventarul Big Five©plus are calităţi psihometrice confirmate. Analizele structurale confirmă existenţa celor 5 meta-factori latenţi (extraversiune agreabilitate, conştiinciozitate, nevrozism şi deschidere) şi un model predictiv valid (Chi-square = 932,955), cei cinci factori ai chestionarului Inventarul Big Five©plus obţinând coeficienţi buni de predicţie a factorilor latenţi omologi.
Inventarul Big Five©plus are câteva atuuri care merită a fi evidenţiate prin raportare la alte probe similare de evaluare a personalităţii construite după Big Five Model/Five Factors:

  1. a fost construit şi validat în Romania, fiind definit şi calibrat în acord cu modul de a gândi şi acţiona a românilor

  2. este dedicat pentru aplicări în context organizaţionali, deşi poate folosit fără probleme în diagnoza individuală clinică;

  3. prin modul de formulare a itemilor ; reduce tendinţa de faţadă / dezirablitatea socială;

  4. permite radiografierea aspectelor definitorii ale întregii personalităţi prin intermediul celor 30 de factori putând oferi un profil detaliat al persoanei evaluate.

Factorii Inventarul Big Five©plus în funcție de care este evaluată personalitatea individuală, sunt:

1. Extraversie
1.1 Afectivitate ("Affectivity")
1.2 Sociabilitate ("Sociability")
1.3 Asertivitate ("Assertiveness")
1.4 Activitate ("Activism")
1.5 Excitabilitate ("Excitability")
1.6 Veselie ("Cheerfulness")
2. Agreabilitate
2.1 Încredere ("Trust")
2.2 Moralitate ("Morality")
2.3 Altruism ("Altruism")
2.4 Cooperare ("Cooperation")
2.5 Modestie ("Modesty")
2.6 Compasiune ("Compassion")
3. Nevrozism
3.1 Anxietate("Anxiety")
3.2 Furie ("Anger")
3.3 Depresie ("Depression")
3.4 Timiditate ("Timidity")
3.5 Exagerare ("Exaggeration")
3.6 Vulnerabilitate ("Vulnerability")
 4. Conştiinciozitate
4.1 Eficienţă personală ("Personal efficiency")
4.2 Ordine/planificare ("Order / Planning")
4.3 Rigiditate morală ("Moral rigidity")
4.4 Ambiţie ("Ambition")
4.5 Perseverenţă ("Perseverance")
4.6 Prudenţă ("Cautiousness")
5. Deschidere
5.1 Imaginaţie ("Imagination")
5.2 Interes artistic ("Artistic inters")
5.3 Emoţionalitate ("Emotionality")
5.4 Spirit aventurier ("Adventurous spirit")
5.5 Intelect ("Intellect")
5.6 Liberalism ("Liberalism")

Chestionarul de Personalitate Eysenck E.P.Q

Chestionarul de Personalitate Eysenck (Eysenck Personality Questionnaire, EPQ), editat acum în forma revizuita, reprezinta o faza avansata de dezvoltare a unui numar de chestionare de personalitate mai timpurii. Primul chestionar din aceasta serie a fost MMQ (Maudsley Medical Questionnaire, Eysenck, 1952), care prin cei 40 de itemi urmarea masurarea factorului N (nevrotism sau emotionalitate).

Acest chestionar a fost urmat de MPI (Maudsley Personality Inventory) care cuprinde scale pentru masurarea lui N si a lui E (Extraversiune-Introversiune). MPI-ul (Eysenck, 1959) a fost urmat de EPI (Eysenck Personality Inventory, Eysenck & Eysenck, 1964), acesta adaugând o noua scala L (lie, minciuna) pentru a masura disimularea. EPI-ul are doua forme alternative (A si B), ceea ce îl face foarte versatil în cazul retestarii aceleiasi populatii. În plus, EPI a fost redactat într-o limba foarte simplificata, pentru a face mai usoara întelegerea itemilor de catre subiectii cu un nivel educational mai scazut.

Principalul avantaj al EPQ (Eysenck & Eysenck, 1975) a fost introducerea unei noi scale, numita P, (Psihotism}. Subliniem faptul ca acest termen împrumutat din psihiatrie nu sugereaza prezenta unor caracteristici tipice tulburarilor de tip psihotic. Scala este asadar foarte utila în masurarea dimensiunilor de personalitate ale unor persoane normale, iar termenul de psihotism se refera la o trasatura de personalitate fundamentala, dispozitionala, care este prezenta în grade diferite la toate persoanele.

Aceasta trasatura poate predispune o persoana la a dezvolta anomalii psihiatrice. Însa, posedarea unei astfel de predispozitii este departe de a indica prezenta unei psihoze si doar o mica proportie din populatia cu scoruri ridicate la factorul P dezvolta psihoze pe parcursul vietii.

Inventarul de Depresie Beck II

Inventarul de Depresie Beck – ediţia a doua (BDI - II) (Beck Depression Inventory-Second Edition) este un instrument de auto-evaluare alcătuit din 21 de itemi, construit să măsoare severitatea depresiei la adulţi şi adolescenţi cu vârsta peste 13 ani.

Această versiune a inventarului (BDI-II) a fost construită pentru evaluarea simptomelor corespunzătoare criteriilor de diagnostic pentru tulburările depresive cuprinse în Manualul de Diagnostic şi Statistică a Tulburărilor Mentale – ediţia a IV-a al Asociaţiei Americane de Psihiatrie (DSM – IV, 1994).

Matrici Progresive Raven Standard

Matrici Progresive Standard (SPM) a fost construit pentru evaluarea inteligenţei persoanelor cu vârsta cuprinsă între 6 şi 80 de ani. Testul a fost adaptat în peste 60 de culturi şi are indiactori psihometrici care atestă valoarea sa în evaluarea inteligenţei.

Permite o măsurare acurată a proceselor intelectuale ale copiilor şi adulţilor. Testul este alcătuit din 5 serii a câte 12 itemi, care cresc progresiv‚ în dificultate.

Testul este alcătuit din cinci seturi sau serii de imagini/diagrame lacunare în care apar modificări seriale simultan în două dimensiuni. Fiecare diagramă are o parte lipsă, iar persoana testată trebuie să o identifice între alternativele de răspuns care îi sunt oferite.

Testul Standard este alcătuit din 60 de itemi organizaţi pe cinci serii (A, B, C, D şi E) a câte 12 probleme. În cadrul fiecărei serii soluţia primei probleme este cât se poate de evidentă. Soluţiile la problemele care urmează se bazează pe strategiile care au condus la găsirea soluţiilor precedente şi devin din ce în ce mai dificile. Ordinea itemilor oferă antrenamentul necesar înţelegerii metodei de lucru. Cele cinci serii oferă cinci oportunităţi de a deprinde strategia necesară rezolvării problemelor şi cinci evaluări progresive ale aptitudinilor intelectuale ale individului. Pentru menţinerea interesului şi evitarea oboselii, fiecare problemă este prezentată într-o manieră clară şi pe cât posibil aspectuoasă.

SPM poate fi administrat şi persoanelor care nu vorbesc limba română sau care au deficienţe auditive. Deoarece este necesar ca toate persoanele să înţeleagă ceea ce au de făcut, testul poate fi administrat doar individual sau în grupuri de maximum 5 persoane.

DENVER II – Denver Developmental Screening Test II

Denumirea probei: DENVER II – Denver Developmental Screening Test II (DDST II)- Sistemul de evaluare a comportamentului copiilor

Autori: William K. Frankenburg& Josiah B. Dodds

Descrierea probei: Deviațiile în dezvoltare ale copiilor mici și sugarilor sunt deseori dificil de detectat prin examinări fizice de rutină. Astfel, testul este administrat prin evaluarea performanței copilului la un număr de sarcini potrivite din punct de vedere al vârstei sale. Testul este util în mod special în evaluarea și identificarea unor posibile probleme la copiii asimptomatici. Este administrat pentru a determina dezvoltarea curentă a copilului, nu este un test IQ și nici un predictor definitv al abilităților adaptative sau intelectuale viitoare.

DENVER II constă  din 125 de itemi grupați pe formularul de testare în patru secțiuni care au scopul de a evalua copilul în următoarele arii sau funcții: Personal- Social, Motor Fin- Adaptativ, Limbaj, Motor- Grosier.

De asemenea, testul include cinci itemi de comportament în timpul testării, care sunt completați după administrarea testului. Evaluarea comportamentului copilului în acest mod ajută specialistul să evalueze în mod subiectiv performanța și comportamentul general al copilului, obținând astfel un indicator grosier al felului în care copilul își utilizează abilitățile.

DENVER II este acompaniat de asemenea de DENVER PDQ-II (Pre-Screening Developmental Questionnaire) . PDQ este o transpunere a acelor itemi din DENVER II care pot fi scorați prin raportare de către părinte sau care, deși în aplicarea propriu-zisă a testului sunt scorați exclusiv prin observarea comportamentului, este posibil să fie observați și raportați de părinte, cel puțin pentru scopul unui screening preliminar. PDQ constă în 4 formulare, câte un formular pentru fiecare din cele patru categorii de vârstă: 0-9 luni, 9-24 luni, 2-4 ani și 4-6 ani.

Grup ţintă: DENVER II este utilizat pentru evaluarea nivelului de dezvoltare la copii, populaţia căreia îi poate fi administrat fiind formată din nou-născuţi, sugari, antepreşcolari şi preşcolari.

Durata medie de aplicare: DENVER II este un chestionar care se aplică subiecţilor fără limită de timp, ceea ce înseamnă că fiecare subiect poate lucra în propriul său ritm. Cu toate acestea, administrarea sa nu durează mai mult de 10 sau 40 de minute, variind în funcție de itemii de administrare.

Modalităţi de aplicare: DENVER II este administrat de obicei interactiv: utilizatorul administrează itemii copilului evaluat sau solicită informaţia părintelui, notând pe formularul de testare răspunsurile.

Condiţii de aplicare: Denver poate fi administrat individual. Mediul testării ar trebui să aibă iluminare adecvată şi să fie lipsit de stimuli ce ar putea distrage atenţia examinatului. Ar trebui de asemenea să protejeze confidenţialitatea examinatului. Pentru acei copii care se resimt din motive de sănătate ori din alte cauze şi care din acest motiv s-ar putea să nu fie capabili să dea răspunsuri valide, testarea ar trebui amânată pentru o dată ulterioară.

bottom of page