Echipa T.A.C.T

Petre Traian ROSU

Psihoterapeut

Psiholog Clinician 

Psihologie Vocationala

Psihologia Muncii

Psihologia Transporturilor

Psihologia Sigurantei Nationale

Ilinca Teodora MARCU

Psihoterapeut

Psihologia Muncii

Psihologia Transporturilor

Psihologia Sigurantei Nationale

Alexandru Gabriel LEFTER

Psihologia Muncii

Psihologia Transporturilor

Gheorghe PERTEA 

Psiholog Clinician

Psihologie Vocationala

Psihologia Muncii

Psihologia Transporturilor

Psihologia Sigurantei Nationale

Silvia ISARI

Psihologia Sigurantei Nationale

Strada Grigore Cobălcescu 47, Sector 1, București, România     

Telefon: +40 785 491 111