top of page
Legislatie privind practicarea profesiei de Psiholog cu drept de libera practica

· LEGE nr. 213 din 27 mai 2004 (*actualizată*) privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România (actualizată până la data de 1 februarie 2014*) (MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 1 iunie 2004)  

· HOTĂRÂRE nr. 788 din 14 iulie 2005 (*actualizată*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România (actualizată până la data de 14 mai 2013) (MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 9 august 2005)  

· NORME METODOLOGICE din 14 iulie 2005 (*actualizate*) de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România (actualizate până la data de 14 mai 2013) (MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 9 august 2005)

· HOTĂRÂRE nr. 215 din 30 aprilie 2013 pentru completarea art. 17 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005 (MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 14 mai 2013)  

· HOTĂRÂRE nr. 1 din 10 martie 2006 (a Comitetului director) privind constituirea, declararea, înregistrarea și funcționarea cabinetelor individuale, cabinetelor asociate, societăților civile profesionale de psihologie, precum și exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în sectorul public sau privat, în regim salarial (MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 14 februarie 2007)  

· MODIFICATĂ DE HOTĂRÂREA nr. 4 din 27 septembrie 2013 pentru modificarea Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2006 privind constituirea, declararea, înregistrarea şi funcţionarea cabinetelor individuale, cabinetelor asociate, societăţilor civile profesionale de psihologie, precum şi exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică în sectorul public sau privat, în regim salarial (MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 20 noiembrie 2013)  

· HOTĂRÂRE nr. 3 din 27 septembrie 2013 privind evidenţa profesională a psihologilor cu drept de liberă practică (TIMBRE PROFESIONALE) (MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 24 octombrie 2013)  

· CODUL DEONTOLOGIC AL PROFESIEI DE PSIHOLOG CU DREPT DE LIBERA PRACTICA,

din 24.11.2018, in vigoare de la 22.02.2019

Legislatie privind evaluarea psihologica necesara pentru comisa de handicap
Legislatie privind evaluarea psihologica necesara pentru medicina muncii
Legislatie privind evaluarea psihologica necesara pentru psihologia transporturilor
Legislatie privind evaluarea psihologica necesara pentru permis port arma

Strada Grigore Cobălcescu 47, București, România           Telefon: +40 787 827 204                       Email: -

bottom of page