top of page

Psihologie Clinică

Testarea psihologică

Constituie procesul de administrare, cotare și interpretare a rezultatelor unui test psihologic.

Aceasta include doar testul psihologic ca instrument de evaluare si interpretarea rezultatelor.

Evaluarea psihologică

Este un proces ce implică un scop bine precizat, o serie de instrumente de utilizare dar și o serie de variabile specifice situației.

Evaluarea psihologică are în vedere investigarea comportamentelor și a funcțiilor psihice ale individului, țintind și pe reliefarea punctelor tari, a resurselor de care dispune beneficiarul, în încercarea sa de a depăși anumite dificultăți.

Evaluarea psihologică urmărește evidențierea eventualelor tulburări psihice care ar putea exista, dar și modalitățile de funcționare deficitare ce se pot îmbunătăți semnificativ prin psihoterapie sau consiliere.

Evaluarea psihologică se poate realiza pentru toate categoriile de vârstă, folosind instrumente specifice, adecvate fiecărui beneficiar în parte: probe psihologice (teste), interviul clinic, precum și alte instrumente utilizate de psihologul clinician.

Evaluarea psihologică clinică, în temeiul normelor legale, în vederea emiterii unor certificate sau alte documente legale pornind de la profilul dumneavoastră psihologic și / sau starea dumneavoastră de sănătate mentală. Acestea sunt necesare în interacțiunea dumneavoastră cu anumite autorități publice (de exemplu Comisia de expertiză a capacității de muncă, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap);

Rezultatele obținute de către client sunt confidențiale și se pot concretiza sub formă de avize sau rapoarte psihologice. 

Consilierea psihologică

Consilierea psihologica se adreseaza atat adultilor cat si copiilor sau adolescentilor.

Consilierea psihologică este o intervenție psihologică în scopul optimizării, autocunoașterii și dezvoltării personale sau în scopul prevenției și remiterii problemelor emoționale, cognitive și de comportament.

Cu alte cuvinte, consilierea psihologică este o intervenție psihologică care se adresează persoanelor aflate în situații de criză, sau care se află în impas în ce privește rezolvarea unor situații din viață personală sau profesională.

Persoanele care apelează la consiliere psihologică sunt deci persoane sănătoase, care au totuși nevoie de consiliere pentru a găsi soluții legate de problemele cu care se confruntă.

Consilierea psihologică este utilă în problemele de adaptare școlară, profesională, socială și relațională, în gestionarea conflictelor personale și a conflictelor familiale, în caz de probleme de identitate, pentru rezolvarea de probleme psihologice, pentru dezvoltarea și valorificarea potențialului propriu, a resurselor personale.

Principalul scop în consilierea psihologică este rezolvarea de probleme emoționale și/sau interpersonale.

bottom of page